Comparable


Typologies


Duiven

Duiven

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving47,6%
DWonen59,4%
EVeiligheid61,8%
FOnderwijs60,2%
GGezonde leefstijl31,6%
HGezondheidszorg51,1%
IKunst en cultuur26,9%
JEconomische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving47,6%
DWonen59,4%
EVeiligheid61,8%
FOnderwijs60,2%
GGezonde leefstijl31,6%
HGezondheidszorg51,1%
IKunst en cultuur26,9%
JEconomische participatie49,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,6%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen66,3%
DEnergie63,8%
ENatuur en landschap23,2%
FExterne veiligheid en hinder58,8%
GLucht45,8%
ABodem46,6%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen66,3%
DEnergie63,8%
ENatuur en landschap23,2%
FExterne veiligheid en hinder58,8%
GLucht45,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis51,9%
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis51,9%