Comparable


Typologies


Ede

Ede

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving58,6%
DWonen60,6%
EVeiligheid45,0%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg56,0%
IKunst en cultuur41,4%
JEconomische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving58,6%
DWonen60,6%
EVeiligheid45,0%
FOnderwijs50,7%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg56,0%
IKunst en cultuur41,4%
JEconomische participatie56,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,5%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap60,5%
FExterne veiligheid en hinder72,6%
GLucht39,4%
ABodem55,5%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie40,9%
ENatuur en landschap60,5%
FExterne veiligheid en hinder72,6%
GLucht39,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis64,8%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis64,8%