Comparable


Typologies


Elburg

Elburg

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving64,3%
DWonen54,6%
EVeiligheid62,0%
FOnderwijs48,4%
GGezonde leefstijl35,1%
HGezondheidszorg47,7%
IKunst en cultuur43,3%
JEconomische participatie65,1%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving64,3%
DWonen54,6%
EVeiligheid62,0%
FOnderwijs48,4%
GGezonde leefstijl35,1%
HGezondheidszorg47,7%
IKunst en cultuur43,3%
JEconomische participatie65,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,2%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap48,5%
FExterne veiligheid en hinder68,9%
GLucht50,6%
ABodem64,2%
BWater64,7%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap48,5%
FExterne veiligheid en hinder68,9%
GLucht50,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis38,9%
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis38,9%