Comparable


Typologies


Epe

Epe

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving56,4%
DWonen56,9%
EVeiligheid60,6%
FOnderwijs40,9%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg43,9%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving56,4%
DWonen56,9%
EVeiligheid60,6%
FOnderwijs40,9%
GGezonde leefstijl40,3%
HGezondheidszorg43,9%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,7%
BWater76,8%
CAfval en grondstoffen56,8%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap53,4%
FExterne veiligheid en hinder83,8%
GLucht43,7%
ABodem62,7%
BWater76,8%
CAfval en grondstoffen56,8%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap53,4%
FExterne veiligheid en hinder83,8%
GLucht43,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis43,2%
AConcurrentievermogen58,6%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
EKennis43,2%