Comparable


Typologies


Ermelo

Ermelo

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving58,5%
DWonen58,4%
EVeiligheid45,2%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl46,3%
HGezondheidszorg46,8%
IKunst en cultuur57,5%
JEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving58,5%
DWonen58,4%
EVeiligheid45,2%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl46,3%
HGezondheidszorg46,8%
IKunst en cultuur57,5%
JEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,0%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen70,1%
DEnergie29,2%
ENatuur en landschap58,7%
FExterne veiligheid en hinder77,8%
GLucht46,8%
ABodem62,0%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen70,1%
DEnergie29,2%
ENatuur en landschap58,7%
FExterne veiligheid en hinder77,8%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis40,1%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis40,1%