Comparable


Typologies


Harderwijk

Harderwijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving56,4%
DWonen65,9%
EVeiligheid42,8%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl43,2%
HGezondheidszorg49,7%
IKunst en cultuur52,7%
JEconomische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie56,9%
CWoonomgeving56,4%
DWonen65,9%
EVeiligheid42,8%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl43,2%
HGezondheidszorg49,7%
IKunst en cultuur52,7%
JEconomische participatie46,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,2%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie45,2%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder56,9%
GLucht58,7%
ABodem46,2%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie45,2%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder56,9%
GLucht58,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,4%
EKennis50,6%
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,4%
EKennis50,6%