Comparable


Typologies


Hattem

Hattem

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving50,6%
DWonen56,2%
EVeiligheid64,1%
FOnderwijs45,9%
GGezonde leefstijl42,7%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur41,6%
JEconomische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie60,1%
BPolitieke participatie61,1%
CWoonomgeving50,6%
DWonen56,2%
EVeiligheid64,1%
FOnderwijs45,9%
GGezonde leefstijl42,7%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur41,6%
JEconomische participatie68,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,4%
BWater50,9%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap59,2%
FExterne veiligheid en hinder59,0%
GLucht38,6%
ABodem63,4%
BWater50,9%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie31,9%
ENatuur en landschap59,2%
FExterne veiligheid en hinder59,0%
GLucht38,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,4%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
EKennis32,9%
AConcurrentievermogen62,4%
BArbeid55,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
EKennis32,9%