Comparable


Typologies


Heerde

Heerde

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,9%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving59,3%
DWonen51,3%
EVeiligheid60,5%
FOnderwijs55,8%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur31,1%
JEconomische participatie73,1%
AMaatschappelijke participatie61,9%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving59,3%
DWonen51,3%
EVeiligheid60,5%
FOnderwijs55,8%
GGezonde leefstijl47,7%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur31,1%
JEconomische participatie73,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,5%
BWater68,3%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap51,1%
FExterne veiligheid en hinder80,5%
GLucht37,9%
ABodem73,5%
BWater68,3%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap51,1%
FExterne veiligheid en hinder80,5%
GLucht37,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid54,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis47,3%
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid54,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis47,3%