Comparable


Typologies


Heumen

Heumen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving61,7%
DWonen51,1%
EVeiligheid54,1%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl57,1%
HGezondheidszorg50,2%
IKunst en cultuur38,9%
JEconomische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving61,7%
DWonen51,1%
EVeiligheid54,1%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl57,1%
HGezondheidszorg50,2%
IKunst en cultuur38,9%
JEconomische participatie60,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,8%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen66,2%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap75,8%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht42,3%
ABodem57,8%
BWater57,9%
CAfval en grondstoffen66,2%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap75,8%
FExterne veiligheid en hinder67,5%
GLucht42,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
EKennis48,2%
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
EKennis48,2%