Comparable


Typologies


Lochem

Lochem

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,0%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving54,8%
DWonen53,3%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl50,7%
HGezondheidszorg46,6%
IKunst en cultuur51,6%
JEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie64,0%
BPolitieke participatie51,6%
CWoonomgeving54,8%
DWonen53,3%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs42,7%
GGezonde leefstijl50,7%
HGezondheidszorg46,6%
IKunst en cultuur51,6%
JEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,2%
BWater74,4%
CAfval en grondstoffen66,1%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap47,9%
FExterne veiligheid en hinder84,5%
GLucht37,9%
ABodem63,2%
BWater74,4%
CAfval en grondstoffen66,1%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap47,9%
FExterne veiligheid en hinder84,5%
GLucht37,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,1%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
EKennis48,9%
AConcurrentievermogen45,1%
BArbeid52,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,0%
EKennis48,9%