Comparable


Typologies


Maasdriel

Maasdriel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,5%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving46,1%
DWonen43,3%
EVeiligheid53,2%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur45,7%
JEconomische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie47,5%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving46,1%
DWonen43,3%
EVeiligheid53,2%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur45,7%
JEconomische participatie62,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap30,9%
FExterne veiligheid en hinder62,3%
GLucht31,7%
ABodem57,7%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen63,5%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap30,9%
FExterne veiligheid en hinder62,3%
GLucht31,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis34,7%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis34,7%