Comparable


Typologies


Nijkerk

Nijkerk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving63,5%
DWonen56,7%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl44,9%
HGezondheidszorg61,7%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie55,7%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving63,5%
DWonen56,7%
EVeiligheid54,0%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl44,9%
HGezondheidszorg61,7%
IKunst en cultuur39,3%
JEconomische participatie64,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,7%
BWater65,2%
CAfval en grondstoffen71,1%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap22,8%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht48,6%
ABodem48,7%
BWater65,2%
CAfval en grondstoffen71,1%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap22,8%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht48,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid62,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis36,8%
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid62,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis36,8%