Comparable


Typologies


Nijmegen

Nijmegen

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,7%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving36,7%
DWonen69,8%
EVeiligheid35,7%
FOnderwijs58,3%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg50,8%
IKunst en cultuur58,9%
JEconomische participatie30,3%
AMaatschappelijke participatie35,7%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving36,7%
DWonen69,8%
EVeiligheid35,7%
FOnderwijs58,3%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg50,8%
IKunst en cultuur58,9%
JEconomische participatie30,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem25,7%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie51,3%
ENatuur en landschap76,5%
FExterne veiligheid en hinder51,1%
GLucht61,0%
ABodem25,7%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie51,3%
ENatuur en landschap76,5%
FExterne veiligheid en hinder51,1%
GLucht61,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid67,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis71,7%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid67,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis71,7%