Comparable


Typologies


Oldebroek

Oldebroek

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving57,7%
DWonen53,8%
EVeiligheid58,8%
FOnderwijs57,0%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg51,1%
IKunst en cultuur36,2%
JEconomische participatie63,4%
AMaatschappelijke participatie60,0%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving57,7%
DWonen53,8%
EVeiligheid58,8%
FOnderwijs57,0%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg51,1%
IKunst en cultuur36,2%
JEconomische participatie63,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,3%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen58,9%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap39,2%
FExterne veiligheid en hinder76,9%
GLucht45,8%
ABodem74,3%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen58,9%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap39,2%
FExterne veiligheid en hinder76,9%
GLucht45,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,0%
EKennis31,0%
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid57,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,0%
EKennis31,0%