Comparable


Typologies


Putten

Putten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,4%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving55,6%
DWonen46,1%
EVeiligheid58,3%
FOnderwijs59,0%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg52,8%
IKunst en cultuur32,9%
JEconomische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie58,4%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving55,6%
DWonen46,1%
EVeiligheid58,3%
FOnderwijs59,0%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg52,8%
IKunst en cultuur32,9%
JEconomische participatie70,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,1%
BWater73,5%
CAfval en grondstoffen78,8%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder72,3%
GLucht38,9%
ABodem67,1%
BWater73,5%
CAfval en grondstoffen78,8%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap47,8%
FExterne veiligheid en hinder72,3%
GLucht38,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,2%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis35,7%
AConcurrentievermogen65,2%
BArbeid59,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis35,7%