Comparable


Typologies


Renkum

Renkum

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving54,1%
DWonen47,7%
EVeiligheid42,9%
FOnderwijs61,9%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg39,8%
IKunst en cultuur38,4%
JEconomische participatie49,6%
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving54,1%
DWonen47,7%
EVeiligheid42,9%
FOnderwijs61,9%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg39,8%
IKunst en cultuur38,4%
JEconomische participatie49,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,5%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen48,3%
DEnergie25,9%
ENatuur en landschap83,3%
FExterne veiligheid en hinder68,8%
GLucht50,5%
ABodem59,5%
BWater56,6%
CAfval en grondstoffen48,3%
DEnergie25,9%
ENatuur en landschap83,3%
FExterne veiligheid en hinder68,8%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis53,7%
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
EKennis53,7%