Comparable


Typologies


Rheden

Rheden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving44,3%
DWonen67,5%
EVeiligheid46,4%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl35,9%
HGezondheidszorg44,0%
IKunst en cultuur51,9%
JEconomische participatie36,3%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie52,1%
CWoonomgeving44,3%
DWonen67,5%
EVeiligheid46,4%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl35,9%
HGezondheidszorg44,0%
IKunst en cultuur51,9%
JEconomische participatie36,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,6%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap74,8%
FExterne veiligheid en hinder72,5%
GLucht59,5%
ABodem57,6%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap74,8%
FExterne veiligheid en hinder72,5%
GLucht59,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis62,1%
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis62,1%