Comparable


Typologies


Rozendaal

Rozendaal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,5%
BPolitieke participatie75,4%
CWoonomgeving66,0%
DWonen38,2%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs60,8%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg69,7%
IKunst en cultuur42,7%
JEconomische participatie74,4%
AMaatschappelijke participatie57,5%
BPolitieke participatie75,4%
CWoonomgeving66,0%
DWonen38,2%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs60,8%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg69,7%
IKunst en cultuur42,7%
JEconomische participatie74,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,9%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen42,1%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap73,5%
FExterne veiligheid en hinder85,3%
GLucht52,7%
ABodem76,9%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen42,1%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap73,5%
FExterne veiligheid en hinder85,3%
GLucht52,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden0,0%
EKennis39,7%
AConcurrentievermogen42,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden0,0%
EKennis39,7%