Comparable


Typologies


Tiel

Tiel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,7%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving43,9%
DWonen61,7%
EVeiligheid32,5%
FOnderwijs44,0%
GGezonde leefstijl28,9%
HGezondheidszorg40,6%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie32,4%
AMaatschappelijke participatie37,7%
BPolitieke participatie44,4%
CWoonomgeving43,9%
DWonen61,7%
EVeiligheid32,5%
FOnderwijs44,0%
GGezonde leefstijl28,9%
HGezondheidszorg40,6%
IKunst en cultuur48,2%
JEconomische participatie32,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,4%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen66,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap29,2%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht43,6%
ABodem39,4%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen66,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap29,2%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht43,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis53,6%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis53,6%