Comparable


Typologies


Voorst

Voorst

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,2%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving55,7%
DWonen52,2%
EVeiligheid56,0%
FOnderwijs65,6%
GGezonde leefstijl50,5%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur46,6%
JEconomische participatie65,7%
AMaatschappelijke participatie62,2%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving55,7%
DWonen52,2%
EVeiligheid56,0%
FOnderwijs65,6%
GGezonde leefstijl50,5%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur46,6%
JEconomische participatie65,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,4%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen62,3%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap32,5%
FExterne veiligheid en hinder75,0%
GLucht35,3%
ABodem71,4%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen62,3%
DEnergie36,6%
ENatuur en landschap32,5%
FExterne veiligheid en hinder75,0%
GLucht35,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
EKennis39,6%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
EKennis39,6%