Comparable


Typologies


Wageningen

Wageningen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving52,6%
DWonen63,9%
EVeiligheid50,3%
FOnderwijs68,4%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg58,8%
IKunst en cultuur47,1%
JEconomische participatie42,8%
AMaatschappelijke participatie51,3%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving52,6%
DWonen63,9%
EVeiligheid50,3%
FOnderwijs68,4%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg58,8%
IKunst en cultuur47,1%
JEconomische participatie42,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,8%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie46,2%
ENatuur en landschap73,3%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht66,0%
ABodem44,8%
BWater51,7%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie46,2%
ENatuur en landschap73,3%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht66,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,7%
BArbeid67,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,9%
EKennis70,1%
AConcurrentievermogen59,7%
BArbeid67,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,9%
EKennis70,1%