Comparable


Typologies


Westervoort

Westervoort

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving64,9%
DWonen69,2%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl34,2%
HGezondheidszorg39,3%
IKunst en cultuur27,0%
JEconomische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving64,9%
DWonen69,2%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl34,2%
HGezondheidszorg39,3%
IKunst en cultuur27,0%
JEconomische participatie36,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,4%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie49,9%
ENatuur en landschap47,1%
FExterne veiligheid en hinder63,3%
GLucht66,7%
ABodem45,4%
BWater54,8%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie49,9%
ENatuur en landschap47,1%
FExterne veiligheid en hinder63,3%
GLucht66,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis46,7%
AConcurrentievermogen56,8%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis46,7%