Comparable


Typologies


Winterswijk

Winterswijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving59,4%
DWonen57,8%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl50,8%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur41,8%
JEconomische participatie43,8%
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving59,4%
DWonen57,8%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl50,8%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur41,8%
JEconomische participatie43,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,9%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen73,1%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap62,6%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht49,6%
ABodem64,9%
BWater62,7%
CAfval en grondstoffen73,1%
DEnergie34,6%
ENatuur en landschap62,6%
FExterne veiligheid en hinder84,1%
GLucht49,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis33,5%
AConcurrentievermogen44,9%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis33,5%