Comparable


Typologies


Zaltbommel

Zaltbommel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,2%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving41,5%
DWonen52,3%
EVeiligheid48,2%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl36,5%
HGezondheidszorg50,9%
IKunst en cultuur58,4%
JEconomische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie49,2%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving41,5%
DWonen52,3%
EVeiligheid48,2%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl36,5%
HGezondheidszorg50,9%
IKunst en cultuur58,4%
JEconomische participatie62,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,3%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen64,4%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap33,3%
FExterne veiligheid en hinder62,1%
GLucht32,4%
ABodem54,3%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen64,4%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap33,3%
FExterne veiligheid en hinder62,1%
GLucht32,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,2%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis48,3%
AConcurrentievermogen60,2%
BArbeid63,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
EKennis48,3%