Comparable


Typologies


Zevenaar

Zevenaar

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie46,4%
CWoonomgeving47,7%
DWonen62,3%
EVeiligheid56,6%
FOnderwijs42,6%
GGezonde leefstijl37,0%
HGezondheidszorg41,4%
IKunst en cultuur41,9%
JEconomische participatie43,0%
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie46,4%
CWoonomgeving47,7%
DWonen62,3%
EVeiligheid56,6%
FOnderwijs42,6%
GGezonde leefstijl37,0%
HGezondheidszorg41,4%
IKunst en cultuur41,9%
JEconomische participatie43,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,6%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap46,2%
FExterne veiligheid en hinder68,1%
GLucht44,0%
ABodem54,6%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie26,9%
ENatuur en landschap46,2%
FExterne veiligheid en hinder68,1%
GLucht44,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis41,1%
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis41,1%