Comparable


Typologies


Zutphen

Zutphen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving41,3%
DWonen70,2%
EVeiligheid42,1%
FOnderwijs56,6%
GGezonde leefstijl44,9%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur61,2%
JEconomische participatie32,1%
AMaatschappelijke participatie52,6%
BPolitieke participatie60,0%
CWoonomgeving41,3%
DWonen70,2%
EVeiligheid42,1%
FOnderwijs56,6%
GGezonde leefstijl44,9%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur61,2%
JEconomische participatie32,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen62,8%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap70,0%
FExterne veiligheid en hinder62,7%
GLucht61,9%
ABodem45,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen62,8%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap70,0%
FExterne veiligheid en hinder62,7%
GLucht61,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,5%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis45,6%
AConcurrentievermogen52,5%
BArbeid51,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis45,6%