Comparable


Typologies


Nunspeet

Nunspeet

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,8%
BPolitieke participatie63,3%
CWoonomgeving59,7%
DWonen51,7%
EVeiligheid58,3%
FOnderwijs62,2%
GGezonde leefstijl44,7%
HGezondheidszorg49,3%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie66,0%
AMaatschappelijke participatie61,8%
BPolitieke participatie63,3%
CWoonomgeving59,7%
DWonen51,7%
EVeiligheid58,3%
FOnderwijs62,2%
GGezonde leefstijl44,7%
HGezondheidszorg49,3%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie66,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,6%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap58,1%
FExterne veiligheid en hinder75,2%
GLucht47,2%
ABodem71,6%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen61,7%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap58,1%
FExterne veiligheid en hinder75,2%
GLucht47,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid62,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis28,1%
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid62,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,2%
EKennis28,1%