Comparable


Typologies


Dronten

Dronten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving46,3%
DWonen63,9%
EVeiligheid45,8%
FOnderwijs43,1%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg55,1%
IKunst en cultuur37,9%
JEconomische participatie50,7%
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving46,3%
DWonen63,9%
EVeiligheid45,8%
FOnderwijs43,1%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg55,1%
IKunst en cultuur37,9%
JEconomische participatie50,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,4%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap20,8%
FExterne veiligheid en hinder90,0%
GLucht39,5%
ABodem71,4%
BWater60,5%
CAfval en grondstoffen60,9%
DEnergie49,3%
ENatuur en landschap20,8%
FExterne veiligheid en hinder90,0%
GLucht39,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis39,8%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
EKennis39,8%