Comparable


Typologies


Amersfoort

Amersfoort

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving50,1%
DWonen62,4%
EVeiligheid39,9%
FOnderwijs62,1%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg57,1%
IKunst en cultuur58,1%
JEconomische participatie42,2%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving50,1%
DWonen62,4%
EVeiligheid39,9%
FOnderwijs62,1%
GGezonde leefstijl39,7%
HGezondheidszorg57,1%
IKunst en cultuur58,1%
JEconomische participatie42,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,8%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie51,7%
ENatuur en landschap36,3%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht60,0%
ABodem32,8%
BWater55,5%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie51,7%
ENatuur en landschap36,3%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht60,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid62,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis65,9%
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid62,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis65,9%