Comparable


Typologies


Baarn

Baarn

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,6%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving45,9%
DWonen53,4%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg51,4%
IKunst en cultuur56,3%
JEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie56,6%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving45,9%
DWonen53,4%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg51,4%
IKunst en cultuur56,3%
JEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,7%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap58,7%
FExterne veiligheid en hinder44,6%
GLucht55,8%
ABodem58,7%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap58,7%
FExterne veiligheid en hinder44,6%
GLucht55,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis48,7%
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
EKennis48,7%