Comparable


Typologies


De Bilt

De Bilt

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving40,6%
DWonen50,6%
EVeiligheid51,3%
FOnderwijs61,1%
GGezonde leefstijl43,7%
HGezondheidszorg50,2%
IKunst en cultuur38,0%
JEconomische participatie59,6%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie65,3%
CWoonomgeving40,6%
DWonen50,6%
EVeiligheid51,3%
FOnderwijs61,1%
GGezonde leefstijl43,7%
HGezondheidszorg50,2%
IKunst en cultuur38,0%
JEconomische participatie59,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,7%
BWater55,8%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap72,2%
FExterne veiligheid en hinder65,2%
GLucht54,9%
ABodem54,7%
BWater55,8%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap72,2%
FExterne veiligheid en hinder65,2%
GLucht54,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
EKennis68,7%
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
EKennis68,7%