Comparable


Typologies


Bunnik

Bunnik

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie66,6%
CWoonomgeving57,1%
DWonen47,0%
EVeiligheid62,3%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl60,3%
HGezondheidszorg58,6%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie73,3%
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie66,6%
CWoonomgeving57,1%
DWonen47,0%
EVeiligheid62,3%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl60,3%
HGezondheidszorg58,6%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie73,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,3%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder58,6%
GLucht40,3%
ABodem64,3%
BWater51,8%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap23,4%
FExterne veiligheid en hinder58,6%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,4%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis64,9%
AConcurrentievermogen65,4%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,2%
EKennis64,9%