Comparable


Typologies


Eemnes

Eemnes

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie64,7%
CWoonomgeving40,5%
DWonen45,2%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl39,0%
HGezondheidszorg60,4%
IKunst en cultuur44,0%
JEconomische participatie62,5%
AMaatschappelijke participatie58,9%
BPolitieke participatie64,7%
CWoonomgeving40,5%
DWonen45,2%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl39,0%
HGezondheidszorg60,4%
IKunst en cultuur44,0%
JEconomische participatie62,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,2%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap37,4%
FExterne veiligheid en hinder67,3%
GLucht36,2%
ABodem76,2%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen50,3%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap37,4%
FExterne veiligheid en hinder67,3%
GLucht36,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,9%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
EKennis53,4%
AConcurrentievermogen65,9%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
EKennis53,4%