Comparable


Typologies


Houten

Houten

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,2%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving57,0%
DWonen54,9%
EVeiligheid63,6%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl49,8%
HGezondheidszorg63,8%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie58,2%
BPolitieke participatie62,7%
CWoonomgeving57,0%
DWonen54,9%
EVeiligheid63,6%
FOnderwijs61,3%
GGezonde leefstijl49,8%
HGezondheidszorg63,8%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie64,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen57,5%
DEnergie50,5%
ENatuur en landschap26,9%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht56,3%
ABodem53,5%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen57,5%
DEnergie50,5%
ENatuur en landschap26,9%
FExterne veiligheid en hinder60,3%
GLucht56,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,3%
BArbeid60,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,2%
EKennis61,0%
AConcurrentievermogen65,3%
BArbeid60,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,2%
EKennis61,0%