Comparable


Typologies


Leusden

Leusden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie64,2%
CWoonomgeving58,0%
DWonen49,1%
EVeiligheid59,8%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl44,1%
HGezondheidszorg63,0%
IKunst en cultuur34,2%
JEconomische participatie64,5%
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie64,2%
CWoonomgeving58,0%
DWonen49,1%
EVeiligheid59,8%
FOnderwijs53,1%
GGezonde leefstijl44,1%
HGezondheidszorg63,0%
IKunst en cultuur34,2%
JEconomische participatie64,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,3%
BWater39,8%
CAfval en grondstoffen68,8%
DEnergie45,5%
ENatuur en landschap68,5%
FExterne veiligheid en hinder67,1%
GLucht57,4%
ABodem55,3%
BWater39,8%
CAfval en grondstoffen68,8%
DEnergie45,5%
ENatuur en landschap68,5%
FExterne veiligheid en hinder67,1%
GLucht57,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid58,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
EKennis49,3%
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid58,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
EKennis49,3%