Comparable


Typologies


Lopik

Lopik

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,5%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving41,4%
DWonen47,3%
EVeiligheid62,5%
FOnderwijs40,3%
GGezonde leefstijl43,2%
HGezondheidszorg59,8%
IKunst en cultuur35,9%
JEconomische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie64,5%
BPolitieke participatie59,7%
CWoonomgeving41,4%
DWonen47,3%
EVeiligheid62,5%
FOnderwijs40,3%
GGezonde leefstijl43,2%
HGezondheidszorg59,8%
IKunst en cultuur35,9%
JEconomische participatie69,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,4%
BWater58,4%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap33,9%
FExterne veiligheid en hinder81,4%
GLucht37,9%
ABodem78,4%
BWater58,4%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap33,9%
FExterne veiligheid en hinder81,4%
GLucht37,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,2%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,8%
EKennis44,1%
AConcurrentievermogen62,2%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,8%
EKennis44,1%