Comparable


Typologies


Renswoude

Renswoude

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,8%
BPolitieke participatie66,5%
CWoonomgeving59,3%
DWonen38,3%
EVeiligheid67,9%
FOnderwijs47,7%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg66,1%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie71,9%
AMaatschappelijke participatie62,8%
BPolitieke participatie66,5%
CWoonomgeving59,3%
DWonen38,3%
EVeiligheid67,9%
FOnderwijs47,7%
GGezonde leefstijl42,6%
HGezondheidszorg66,1%
IKunst en cultuur42,2%
JEconomische participatie71,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,6%
BWater32,6%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie45,0%
ENatuur en landschap24,8%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht34,4%
ABodem59,6%
BWater32,6%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie45,0%
ENatuur en landschap24,8%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht34,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen68,0%
BArbeid70,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis20,8%
AConcurrentievermogen68,0%
BArbeid70,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
EKennis20,8%