Comparable


Typologies


Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie65,6%
CWoonomgeving36,6%
DWonen62,0%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg58,7%
IKunst en cultuur66,7%
JEconomische participatie33,3%
AMaatschappelijke participatie38,3%
BPolitieke participatie65,6%
CWoonomgeving36,6%
DWonen62,0%
EVeiligheid34,6%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg58,7%
IKunst en cultuur66,7%
JEconomische participatie33,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem21,8%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen53,5%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap50,8%
FExterne veiligheid en hinder45,3%
GLucht53,1%
ABodem21,8%
BWater70,2%
CAfval en grondstoffen53,5%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap50,8%
FExterne veiligheid en hinder45,3%
GLucht53,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid72,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis73,5%
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid72,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis73,5%