Comparable


Typologies


Veenendaal

Veenendaal

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving64,5%
DWonen62,8%
EVeiligheid46,8%
FOnderwijs54,4%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur39,9%
JEconomische participatie47,5%
AMaatschappelijke participatie53,0%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving64,5%
DWonen62,8%
EVeiligheid46,8%
FOnderwijs54,4%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg53,3%
IKunst en cultuur39,9%
JEconomische participatie47,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,7%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie46,5%
ENatuur en landschap33,9%
FExterne veiligheid en hinder50,7%
GLucht63,1%
ABodem32,7%
BWater29,3%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie46,5%
ENatuur en landschap33,9%
FExterne veiligheid en hinder50,7%
GLucht63,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,4%
EKennis52,9%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,4%
EKennis52,9%