Comparable


Typologies


Woudenberg

Woudenberg

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie66,7%
CWoonomgeving52,1%
DWonen48,8%
EVeiligheid61,4%
FOnderwijs52,1%
GGezonde leefstijl52,2%
HGezondheidszorg60,7%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie71,2%
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie66,7%
CWoonomgeving52,1%
DWonen48,8%
EVeiligheid61,4%
FOnderwijs52,1%
GGezonde leefstijl52,2%
HGezondheidszorg60,7%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie71,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,7%
BWater41,3%
CAfval en grondstoffen77,6%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap42,8%
FExterne veiligheid en hinder69,0%
GLucht44,4%
ABodem63,7%
BWater41,3%
CAfval en grondstoffen77,6%
DEnergie40,4%
ENatuur en landschap42,8%
FExterne veiligheid en hinder69,0%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen69,9%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis37,6%
AConcurrentievermogen69,9%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,7%
EKennis37,6%