Comparable


Typologies


Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,1%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving53,8%
DWonen50,2%
EVeiligheid67,1%
FOnderwijs62,5%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur58,1%
JEconomische participatie62,5%
AMaatschappelijke participatie58,1%
BPolitieke participatie60,4%
CWoonomgeving53,8%
DWonen50,2%
EVeiligheid67,1%
FOnderwijs62,5%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg53,0%
IKunst en cultuur58,1%
JEconomische participatie62,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,7%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap25,3%
FExterne veiligheid en hinder75,4%
GLucht57,9%
ABodem64,7%
BWater68,9%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap25,3%
FExterne veiligheid en hinder75,4%
GLucht57,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis49,0%
AConcurrentievermogen64,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis49,0%