Comparable


Typologies


IJsselstein

IJsselstein

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving51,7%
DWonen54,6%
EVeiligheid60,2%
FOnderwijs69,4%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg56,9%
IKunst en cultuur57,6%
JEconomische participatie55,2%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving51,7%
DWonen54,6%
EVeiligheid60,2%
FOnderwijs69,4%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg56,9%
IKunst en cultuur57,6%
JEconomische participatie55,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,5%
BWater58,2%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap24,4%
FExterne veiligheid en hinder65,7%
GLucht62,5%
ABodem40,5%
BWater58,2%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap24,4%
FExterne veiligheid en hinder65,7%
GLucht62,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
EKennis53,2%
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,6%
EKennis53,2%