Comparable


Typologies


Zeist

Zeist

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving36,4%
DWonen62,8%
EVeiligheid42,4%
FOnderwijs56,9%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg49,8%
IKunst en cultuur45,9%
JEconomische participatie42,0%
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving36,4%
DWonen62,8%
EVeiligheid42,4%
FOnderwijs56,9%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg49,8%
IKunst en cultuur45,9%
JEconomische participatie42,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,2%
BWater31,7%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap63,0%
FExterne veiligheid en hinder61,6%
GLucht61,0%
ABodem44,2%
BWater31,7%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap63,0%
FExterne veiligheid en hinder61,6%
GLucht61,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis60,4%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis60,4%