Comparable


Typologies


Nieuwegein

Nieuwegein

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,7%
BPolitieke participatie37,7%
CWoonomgeving41,7%
DWonen59,7%
EVeiligheid39,6%
FOnderwijs57,2%
GGezonde leefstijl40,4%
HGezondheidszorg47,5%
IKunst en cultuur43,0%
JEconomische participatie43,7%
AMaatschappelijke participatie34,7%
BPolitieke participatie37,7%
CWoonomgeving41,7%
DWonen59,7%
EVeiligheid39,6%
FOnderwijs57,2%
GGezonde leefstijl40,4%
HGezondheidszorg47,5%
IKunst en cultuur43,0%
JEconomische participatie43,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,4%
BWater69,3%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie62,5%
ENatuur en landschap65,9%
FExterne veiligheid en hinder40,0%
GLucht54,6%
ABodem44,4%
BWater69,3%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie62,5%
ENatuur en landschap65,9%
FExterne veiligheid en hinder40,0%
GLucht54,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,4%
BArbeid61,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
EKennis56,6%
AConcurrentievermogen62,4%
BArbeid61,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,6%
EKennis56,6%