Comparable


Typologies


Aalsmeer

Aalsmeer

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie60,5%
CWoonomgeving40,2%
DWonen47,2%
EVeiligheid54,4%
FOnderwijs57,0%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg64,6%
IKunst en cultuur30,5%
JEconomische participatie66,8%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie60,5%
CWoonomgeving40,2%
DWonen47,2%
EVeiligheid54,4%
FOnderwijs57,0%
GGezonde leefstijl28,2%
HGezondheidszorg64,6%
IKunst en cultuur30,5%
JEconomische participatie66,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,6%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap23,7%
FExterne veiligheid en hinder49,6%
GLucht58,2%
ABodem58,6%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie30,0%
ENatuur en landschap23,7%
FExterne veiligheid en hinder49,6%
GLucht58,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis36,3%
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid62,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis36,3%