Comparable


Typologies


Alkmaar

Alkmaar

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving41,3%
DWonen69,4%
EVeiligheid33,1%
FOnderwijs51,5%
GGezonde leefstijl38,2%
HGezondheidszorg52,1%
IKunst en cultuur67,7%
JEconomische participatie37,9%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie52,8%
CWoonomgeving41,3%
DWonen69,4%
EVeiligheid33,1%
FOnderwijs51,5%
GGezonde leefstijl38,2%
HGezondheidszorg52,1%
IKunst en cultuur67,7%
JEconomische participatie37,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,5%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen47,2%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap41,6%
FExterne veiligheid en hinder54,6%
GLucht55,7%
ABodem60,5%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen47,2%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap41,6%
FExterne veiligheid en hinder54,6%
GLucht55,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
EKennis50,5%
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
EKennis50,5%