Comparable


Typologies


Amstelveen

Amstelveen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving40,3%
DWonen44,0%
EVeiligheid48,1%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg62,9%
IKunst en cultuur47,0%
JEconomische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie58,1%
CWoonomgeving40,3%
DWonen44,0%
EVeiligheid48,1%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg62,9%
IKunst en cultuur47,0%
JEconomische participatie51,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,8%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap57,7%
FExterne veiligheid en hinder45,5%
GLucht62,1%
ABodem41,8%
BWater47,3%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie44,6%
ENatuur en landschap57,7%
FExterne veiligheid en hinder45,5%
GLucht62,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen71,1%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis58,6%
AConcurrentievermogen71,1%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis58,6%