Comparable


Typologies


Amsterdam

Amsterdam

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie28,8%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving33,4%
DWonen51,8%
EVeiligheid30,5%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl30,0%
HGezondheidszorg54,7%
IKunst en cultuur65,6%
JEconomische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie28,8%
BPolitieke participatie60,2%
CWoonomgeving33,4%
DWonen51,8%
EVeiligheid30,5%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl30,0%
HGezondheidszorg54,7%
IKunst en cultuur65,6%
JEconomische participatie29,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem21,3%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie51,8%
ENatuur en landschap61,8%
FExterne veiligheid en hinder34,0%
GLucht51,5%
ABodem21,3%
BWater53,0%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie51,8%
ENatuur en landschap61,8%
FExterne veiligheid en hinder34,0%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen69,9%
BArbeid65,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis76,7%
AConcurrentievermogen69,9%
BArbeid65,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis76,7%