Comparable


Typologies


Beemster

Beemster

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie64,6%
CWoonomgeving36,3%
DWonen51,5%
EVeiligheid45,9%
FOnderwijs43,4%
GGezonde leefstijl41,7%
HGezondheidszorg64,5%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie64,6%
CWoonomgeving36,3%
DWonen51,5%
EVeiligheid45,9%
FOnderwijs43,4%
GGezonde leefstijl41,7%
HGezondheidszorg64,5%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie69,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,9%
BWater40,3%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie21,6%
ENatuur en landschap21,4%
FExterne veiligheid en hinder65,5%
GLucht37,0%
ABodem83,9%
BWater40,3%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie21,6%
ENatuur en landschap21,4%
FExterne veiligheid en hinder65,5%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen73,1%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden6,4%
EKennis45,7%
AConcurrentievermogen73,1%
BArbeid55,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden6,4%
EKennis45,7%