Comparable


Typologies


Bergen (NH.)

Bergen (NH.)

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving48,6%
DWonen43,1%
EVeiligheid52,6%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl52,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur40,1%
JEconomische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving48,6%
DWonen43,1%
EVeiligheid52,6%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl52,3%
HGezondheidszorg52,7%
IKunst en cultuur40,1%
JEconomische participatie63,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,0%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen47,9%
DEnergie33,0%
ENatuur en landschap80,6%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht64,9%
ABodem75,0%
BWater57,0%
CAfval en grondstoffen47,9%
DEnergie33,0%
ENatuur en landschap80,6%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht64,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis42,3%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis42,3%